Skip navigation

Trädgår'n | Profilrestauranger


155|156|157|158|159|160|161|345|162|985|163 0

KONTAKT

Restaurang Trädgår´n
Nya Allén 11
411 38 Göteborg
Tel: +46 (0)31 10 20 80
Fax: +46 (0)31 10 20 89

För allmänna frågor maila: .

Källarmästare/Head of unit
Albert Alexandersson
.
Tel: +46 (0) 31 10 20 88
Mob:+46 (0) 707 68 86 14

Food & Beverage Manager
Claes Heyman
.
Tel: +46 (0) 31 10 20 83
Mob: +46 (0) 707 25 85 45

Teknik & Produktionschef / Technical & Production Manager
Henke Hjälm
.
Tel: +46 (0) 31 10 20 85
Mob:+46 (0) 705 249484

Bokning & Sälj / Booking & Sales
Lisa Tisell
.
Tel: +46 (0) 31 10 20 82